Okolí

Andělská hora

    (vzdálena asi 5 km od Karlových Varů ve směru na Prahu)
    Poutní místo a hrad nad městečkem jihovýchodně od Karlových Varů s krásnými výhledy daleko do kraje. Hrad Engelsburg byl založen koncem 14. stol., v 17. stol. rekonstruován a v r. 1718 poničen požárem, dnes zřícenina, hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice z konce 17. st.Dopravní dostupnost: auto - směr Praha, kolo, pěšky - po turistických značkách přes Goethovu rozhlednu a golfové hřiště.

Dalovice

    obec v blízkosti Karlových Varů, novorenesanční zámek z r. 1899, novorománská kaple Panny Marie Těšitelky z r. 1898, zbytky slovanského osídlení, v obnoveném zámeckém parku pomník německého básníka Theodora Körnera, chráněný dub starý 800 let až 1000 let, obvod kmene ve výši 1,3 m nad zemí téměř 9 metrů, u země 17 metrů.
    Dopravní dostupnost: z centra K. Varů 5 minut jízdy, autobus MHD, autobus, vlak

Kyselka

    Lázeňské místo ležící v kotlině řeky Ohře na okraji Doupovských hor, léčebné prameny zde byly známy od středověku, minerální voda pod názvem Buková Kyselka a Kysibelka známá od roku 1614, od roku 1873 byla voda expedována pod označením Mattoniho kyselka podle zakladatele závodu Jindřicha Mattoniho (má zde umístěnu i svou bronzovou sochu), novorenesanční zámeček - Mattoniho vila, Ottův pavilon s pramenem ve stráni pojmenovaný na počest návštěvy řeckého krále Otty z r. 1852, nová stáčírna minerálních vod.
    Dopravní dostupnost: kolo, auto - směr Karlovy Vary - dolní Drahovice - Mattoniho nábřeží podél řeky Ohře - Kyselka

Loket nad Ohří

    Městečko založené v 11. století, dominanta gotického hradu, v r. 1979 vyhlášena městská památková rezervace Nejvýznamnější památky: starobylý kamenný hrad, slovanská rotunda, budova Radnice, barokní chrám sv. Václava, Trojičný sloup, kaple sv. Anny, k městské památkové rezervaci patří staré domy s gotickým jádry, městské hradby, Robičská věž a hranolová věž při vstupu do města.

Svatošské skály

    Národní přírodní památka "Jan Svatoš" vyhlášená v roce 1933 o rozloze 1,95 ha se nachází v údolí řeky Ohře mezi Karlovými Vary a Loktem, skupina mohutných žulových skal vytváří pozoruhodné útvary (např. zkamenělý svatební průvod), Štola Benátčanů (umělá jeskyně, kde se hledalo nerostné bohatství), hradiště Starý Loket (pravěké sídliště na skalním ostrohu nad řekou Ohře ze střední doby kamenné), naučná stezka Doubí - Svatošské skály zpřístupněná v r. 1978, 12 km dlouhá, 12 zastávek s informacemi z oborů geologie, archeologie, historie a botaniky, oblíbené místo pro cyklistické výlety.
    Dopravní dostupnost: auto, autobus MHD do Karlových Varů - Doubí, odtud pěšky nebo na kole po turistické značce.

Šemnická skála

    (641 m) (vzdálena 9 km od Karlových Varů)
    Znělcový vrch spadá strmě do údolí řeky, přírodní rezervace - chráněná stepní stráň a hnízdiště výra velkého. Chráněný přírodní výtvor. Přístupné z jižní strany ze silnice mezi Andělskou Horou a obcí Šemnice.     Dopravní dostupnost: auto, kolo, pěšky po turistických značkách.